Utsmykkinger

 • 2011- 2012 Antependium Hamarøy kirke
 • 2005-2006 Vinner av lukket konkurransen Sande skole,Møre-Romsdal
 • 2004 Statoil- Melkøya-Hammerfest
 • 1995-1996 Statoil, Norne-felttet
 • 1994 Tromsø Nye Politihus
 • 1993 Aasgaard psykiatrisk klinikk- Tromsø
 • 1992 Hammerfest Nye Bibliotek
 • 1988 Hamarøy Kirke, vinner av konkurransen-altertavle
 • 1987 Posthuset i Sandnessjøen
 • Finnmark Sykepleierskole, Hammerfest
 • Fredlund Sykeheim, Sørreisa
 • 1986 Biltilsynet i Vadsø
 • 1984 Bjerkvik skole
 • Setermoen militæranlegg
 • 1983 NRK – Tromsø
 • 1982 Kvalsund Kommunehus
 • 1981 Biltilsynet i Mosjøen
 • 1980 Hammerfest Sykehus
 • Bardufors Flyterminal